12 February 2014

KUCING DENGAN DAGING

Al-Imam ar-Rafi'e rahimahullah pernah berkata : 

" Kalaulah aku menjadi Qadhi, dan berlaku kes seorang lelaki telah meraba atau melakukan pencabulan terhadap seorang wanita.

Jika aku dapati wanita tersebut adalah seorang yang suka berhias berlebihan dan tidak menutup auratnya ( bertabarruj) ketika di luar rumah.

Maka aku akan menjatuhkan hukuman juga terhadap perempuan tersebut kerana DUA kesalahan yang dia sendiri lakukan :

Pertama : Kerana dia telah menyebabkan seseorang lelaki itu tercalar kekuatan imannya (disebabkan pakaian menjolok mata wanita itu)

Kedua : Kerana wanita itu sendiri adalah seorang yang bodoh .

Daging jika ditayang di depan kucing yang lapar, apa pandanganmu jika daging itu di'curi' oleh 'kucing' tersebut???"


SUMBER - FESBOOK